热门标签

Điều kiện và lãi suất cho vay mua NƠXH theo quy định mới

时间:3周前   阅读:3

Điều kiện và lãi suất cho vay mua NƠXH theo quy định mới

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh Chia sẻ

Người được mua nhà ở xã hội (NƠXH) phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, mức vốn vay để mua nhà tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua với lãi suất cho vay ưu đãi là 4,8%/năm.

Lãi suất cho vay mua NƠXH

Bộ Xây dựng đã đề xuất Quốc hội, Chính phủ dành gói tín dụng hàng nghìn tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại để phát triển các dự án nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp.

Gói tín dụng này nằm trong chương trình cho vay mua NƠXH, nhà ở công nhân, do đó người mua có thể được hưởng mức lãi suất hàng năm ở mức 4,8-5% giống như các gói cho vay mua NƠXH đang áp dụng thời gian qua.

Mức vốn vay để mua NƠXH tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà; nếu xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Thời hạn vay để mua NƠXH là tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn...

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ NƠXH

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ;

Nếu muốn hưởng ưu đãi từ gói vay này, người mua nhà phải đáp ứng đủ các tiêu chí về điều kiện mua NƠXH, nhà ở công nhân đã được quy định trước đó. (Ảnh: Lộc Liên)

Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập; Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

,

电报群搜索机器人www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。电报群搜索机器人包括电报群搜索机器人、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。电报群搜索机器人为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

,

Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ NƠXH

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua NƠXH, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi có NƠXH; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này;

Với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.

Mức vốn vay để mua NƠXH tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà. (Ảnh: Lộc Liên)

Với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu về nhà ở tương ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, cư trú theo quy định sau đây: Có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát; Có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở cần phải xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa.

Nguồn: https://tienphong.vn/dieu-kien-va-lai-suat-cho-vay-mua-noxh-theo-quy-dinh-moi-post1513378.tpoNguồn: https://tienphong.vn/dieu-kien-va-lai-suat-cho-vay-mua-noxh-theo-quy-dinh-moi-post1513378.tpo

Sẽ giảm lãi suất, đảm bảo vốn vay cho cho bất động sản, người vay mua nhà

Phó Thống đốc Ngân hàng khẳng định: Tín dụng bất động sản phục vụ người mua nhà được xem bình đẳng như những lĩnh vực khác của nền kinh tế, không có hạn chế nào...

Bấm xem >>

Chia sẻ Theo Lộc Liên (Tiền Phong)

上一篇:Phát huy hiệu quả hệ thống phòng chức năng trong trường học

下一篇:六合图库(www.bet365gw.vip)

网友评论